Thông tin toà soạn

BAN BIÊN TẬP

Tổng Biên tập:
Điện thoại:
NGUYỄN QUÝ TRỌNG
0220.3897.955 - 0220.3897.370 (102)
Phó Tổng Biên tập:
Điện thoại:
NGUYỄN HÙNG CHƯƠNG
0220.3897.370 (103)
Phó Tổng Biên tập:
Điện thoại:
NGUYỄN THỊ THANH MAI
0220.3897.370 (104)

LIÊN LẠC

Địa chỉ tòa soạn:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
(0220) 3897.370 - 3897.955
0220.3897.615
baohaiduong@gmail.com
Đường dây nóng: Điện thoại: 0934.243.344
Phòng Thư ký tòa soạn:
Điện thoại:
Trưởng phòng NGUYỄN THỊ THANH MAI
0220.3897.370 (112)
Phòng Kinh tế:
Điện thoại:
Trưởng phòng NGUYỄN THỊ MAI LIÊN
0220.3897.370 (117)
Phòng Xây dựng Đảng – Nội chính:
Điện thoại:
Trưởng phòng NGUYỄN TRỌNG TUÂN
0220.3897.370 (116)
Phòng Văn hóa – Xã hội:
Điện thoại:
Trưởng phòng NGUYỄN THỊ QUẾ
0220.3897.370 (119)
Phòng Hành chính – Trị sự:
Điện thoại:
Trưởng phòng PHẠM SỸ THẮNG
0220.3897.370 (106)

Bạn đọc có thể đặt mua các ấn phẩm báo in: Hải Dương thời sự, Hải Dương cuối tuần tại Phòng Hành chính – Trị sự Báo Hải Dương hoặc tại bưu điện nơi gần nhất:

Điện thoại: 0220.3897.370 (105)

Fax: 0220.3897.615

Emai: phongquangcaobhd@gmail.com